سیم کارت رایگان ایرانسل بین دانشجویان توزیع شد

سیم کارت رایگان ایرانسل بین دانشجویان توزیع شد روز جمعه سیم کارت رایگان ایرانسل بین دانشجویان توزیع شد این سیم کارت ها که موسوم به سیم کارت دانشجویی می باشند به گفته مسئول واگذاری سیم...

ادامه مطلب ...