شبی با طولانی‌ترین فرصت برای لبخند زدن

شبی با طولانی‌ترین فرصت برای لبخند زدن

 یلدا؛ شبی که در آن انار محبت دانه می شود و سرخی عشق و عاطفه، نثار کاسه های لبریز از شوق ما؛ شبی که طراوت هندوانه های تازه تابستان به سرمای دستان زمستان هدیه می شود و داغی نگاه های زیبای بزرگ...

ادامه مطلب ...