شهادت آیت الله صدوقی

شهادت آیت الله صدوقی آیت الله صدوقی رحمه الله، در هشتم صفر ۱۳۲۷ه.ق در شهر یزد متولد شد. پدرش میرزا ابوطالب، فرزند محمدرضا و او فرزند آخوند ملا مهدی بود. به اعتقاد همگان این خاندان پاسداران...

ادامه مطلب ...