شهادت آیت الله بهشتی و یارانش

شهادت آیت الله بهشتی و یارانش شهید بهشتی متفکر و اندیشمند سیاسی و اجتماعی برجسته تاریخ معاصر ایران است. شهید بهشتی انسان جامع و وارسته‌­ای بود که به آموختن اکتفا نکرد، بلکه عمل کردن را...

ادامه مطلب ...