میلاد امام حسن مجتبی گرامی باد

میلاد امام حسن مجتبی گرامی باد

به صف شدند تمام فرشتگان امشب گرفته اند به روی دست کاسه های رطب کریم آل محمد(ص)، نهاده پا به زمین خوشا به حال فقیران کوچه های عرب در شب نیمه ماه رمضان که از بهترین ماه‌های خداست، خانه...

ادامه مطلب ...