طرح واژه های آسمانی

طرح واژه های آسمانی

در این طرح شرکت کنندگان با گذراندن۲۰ ساعت آموزشی در طول یک ماه ضمن یادگیری ترجمه ۲ درصد از کلمات پرتکرار و مهم قرآن، به فهم بیش از ۸۰ % معانی و مفاهیم آیات قرآن کریم تسلط خواهند یافت. هدف از...

ادامه مطلب ...