فراخوان اولین جشنواره ملی دانشجویی پوستر آیه گرافی

معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان با همکاری گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری اقدام به برگزاری اولین جشنواره پوستر با محوریت آیه گرافی کرده است. موضوعات جشنواره  بدین صورت اعلام شده است: بخش اصلی...

ادامه مطلب ...