فراخوان مقاله در خصوص گردشگری الکترونیک

رؤسای محترم مراکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری سمنان، شهرداری بیارجمند و جهاد دانشگاهی سمنان با سلام واحترام؛ بازگشت به فراخوان ارسال مقاله در نخستین کنفرانس مباحث نوین در فناوری اطلاعات و...

ادامه مطلب ...