فراخوان یافته‪های علمی- پژوهشی در سیاست‪گذاری های حوزه زنان و خانواده

فراخوان یافته‪های علمی- پژوهشی در سیاست‪گذاری های حوزه زنان و خانواده روسای محترم مراکز آموزش علمی-کاربردی استان سمنان با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۹۱۶۴/۹۴/م مورخ ۱۰/۰۵/۹۴ در...

ادامه مطلب ...