خرمشهر ،شهر خون و قیام آزاد شد

خرمشهر ،شهر خون و قیام آزاد شد

سوم خردادماه  سالروز حماسه همیشه تاریخ ایران ،آزادی خرمشهر است .عملیات بیت المقدس در ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۶۱ با هدف آزادسازی خرمشهر، پادگان حمیدیه، جفیر، هویزه، حسینیه و بخش های دیگری از میهن...

ادامه مطلب ...