مهارت آموزی در فضای مجازی، رسانه و نشریات دانشجویی

مهارت آموزی در فضای مجازی، رسانه و نشریات دانشجویی

امروز اینترنت و ماهواره و وسایل ارتباطیِ بسیار متنوع وجود دارد و حرف، آسان به همه جای دنیا می‌رسد. میدان افکار مردم ، عرصه کارزار تفکرات گوناگون است. امروز ما در یک میدان جنگ و کارزار حقیقیِ...

ادامه مطلب ...