فراخوان نمایشگاه مجازی اسماءالله

فراخوان نمایشگاه مجازی اسماءالله

مقدمه: قرآن کریم از صد و بیست و هفت نام خدا یاد کرده است؛ اما روایات معصومین علیهم السلام نود و نُه نام را آورده‌اند. در دعاى جوشن کبیر هزار نام آمده است و شارحان دعاگفته‌اند که این نام‌ها در...

ادامه مطلب ...