جلسه شورای اساتید مرکز

در روزهای ۵ شنبه و جمعه  دوم و سوم اسفند ماه  جلسه شورای اساتید با حضور رئیس مرکز , پرسنل و  اساتید  در اتاق ریاست و دفتر اساتید تشکیل گردید . در ابتدای جلسه ریاست محترم ضمن گزارش در خصوص...

ادامه مطلب ...