اعزام تیم فوتسال به همدان

اعزام تیم فوتسال به همدان

تیم فوتسال دانشجویان مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند به نمایندگی از استان سمنان در مسابقات فوتسال دانشجویان مراکز علمی کاربردئی کشور در همدان شرکت نمود تیم فوتسال شهرداری بیارجمند به...

ادامه مطلب ...