معارفه دانشجویان جدید الورود ۱۴۰۱

معارفه دانشجویان جدید الورود ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری بیارجمند جشن معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه با حضور رئیس. کارکنان . اساتید و دانشجویان جدیدالورود در سالن جلسات دانشگاه برگزار...

ادامه مطلب ...