ارسال کمک های مرکز بیارجمند برای موکب اربعین

ارسال کمک های مرکز بیارجمند برای موکب اربعین

ارسال کمک های مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند برای برپایی موکب اربعین که به همت مردم شهر بیارجمند در شهر نجف اشرف در ایام اربعین کیزبان زائران عتبات عالیات خواهد بود این کمک ها شامل چندین...

ادامه مطلب ...