نایب قهرمانی تیم والیبال مرکز

نایب قهرمانی تیم والیبال مرکز تیم والیبال مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بیارجمند عنوان نایب قهرمانی مسابقات دهه فجر شهر بیارجمند را کسب نمود . مسابقه فینال بین تیم های علمی کاربردی...

ادامه مطلب ...