برگزاری کارگاه نظام سلامت اداری

برگزاری کارگاه نظام سلامت اداری

روز جمعه مورخ ۱۱ آبان ماه کارگاهی با عنوان " نظام سلامت اداری با رویکرد ارتباط موثر " در سالن کنفرانس مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند برگزار گردید  این کارگاه که با مدرسی خانم دکتر ابراهیمی...

ادامه مطلب ...