نمایشگاه انقلاب

نمایشگاه انقلاب بمناسبت  دهه مبارکه فجر  نمایشگاه عکس انقلاب توسط واحد فرهنگی مرکز علمی کاربرید شهرداریب یارجمند در محل برگزاری نماز جمعه بیارجمند برگزار گردید که با استقبال نماز گزاران...

ادامه مطلب ...