هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران قابل توجه مدرسین و دانشجویان علاقمند با یاری خداوند متعال دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با همکاری انجمن شیمی ایران، هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران را در...

ادامه مطلب ...