میلاد باسعادت امام چهارم شیعیان فرخنده باد

میلاد باسعادت امام چهارم شیعیان فرخنده باد

زین العابدین بازمانده ی دشت غرقه به خون کربلا، زینت دنیا و چراغی فرا روی تحیر انسان. امامی که دیانت را به کمال رساند و رسالت الهی خویش را نه به سان برادر، بلکه به طریقی دیگر به ثمر رساند. آن که...

ادامه مطلب ...