شعبان با میلاد گوهری نفیس، همنفس است

ملقب به قمر بنی هاشم، ساقی لب تشنگان، فرزند شیرخدا علی بن ابیطالب امیرالمومنین. مولود شیرزنی ارجمند بنام فاطمه کلابیه که او را ام البنین می خوانند. میان بین الحرمین، میان دو گنبد؛ خوب که نظاره...

ادامه مطلب ...