پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت

پانزدهمین جسنواره قرآن و عترت ثبت نام پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت مراکز علمی کاربرید سراسر کشور آغاز شد  این طرح که برای دانشجویان , مدرسین و کارکنان مراکز علمی کاربردی کشور می باشد مهلت...

ادامه مطلب ...