کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر

کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر

کنگره جهانی محمد(ص) پیامبر رحمت ، این کنگره به میزبانی شهر شیراز با حمایت وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری به ۷زبان فارسی ،انگلیسی، ترکی،آلمانی،روسی،عربی و فرانسه در پاییز سال جاری برگزار خواهد...

ادامه مطلب ...