پیام رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به مناسبت روز ملی مهارت و کارآفرینی

پیام رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به مناسبت روز ملی مهارت و کارآفرینی به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ دکتر اخباری، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به مناسبت روز ملی...

ادامه مطلب ...