چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

رؤسای محترم مراکز آموزش علمی-کاربردی استان سمنان با سلام و احترام؛ به پیوست فراخوان ثبت نام در چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی که در تاریخ شانزدهم مهر سال ۱۳۹۴ و در تهران...

ادامه مطلب ...