توزیع کارت دانشجویی

توزیع کارت دانشجویی

با همت و تلاشهای معاونت فرهنگی و دانشجویی در حداقل زمان ممکن کارتهای دانشجویی دانشجویان آماده و در اختیار دانشچجویان قرار گرفت . دانشجویانی که تا کنون موفق به دریافت کارت دانشجویی خود نشده...

ادامه مطلب ...