تبریک کارکنان مرکز به دکتر نیک سرشت

تبریک کارکنان مرکز به دکتر نیک سرشت جناب آقای دکتر فرامرز نیک سرشت انتصاب جنابعالی به سرپرستی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سمنان که نشان از شایستگی شماست را تبریک عرض می...

ادامه مطلب ...