مسابقه کتابخوانی “مسئله حجاب” برگزار می شود

مسابقه کتابخوانی “مسئله حجاب” برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، سید محمد علی شاهمیری افزود: مسابقه کتابخوانی "مسئله حجاب" شامل بخش های اول، دوم و سوم کتاب مسئله حجاب، شهید مرتضی مطهری صفحات یک تا ۸۸، توسط...

ادامه مطلب ...