کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران

کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران قابل توجه دانشجویان و مدرسین محترم برگزاری کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران در مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به دبیری دانشگاه علم و فرهنگ و مشارکت جهاد...

ادامه مطلب ...