۱۳ رجب میلادحضرت علی علیه السلام

۱۳ رجب میلادحضرت علی علیه السلام در «ابدیت» و «جاودانگى» ، هرگز «بُعد زمان» مطرح نیست. در ماوراى زمان، در عرصه‌اى برتر از گذشته، کنون و آینده، «ابدیت» براى همیشه حاکم است. ابرمردى چون امام...

ادامه مطلب ...