۱۴ تیر ماه , روز قلم

۱۴ تیر ماه , روز قلم فلسفه وجودی قلم و نگاشتن، برقرای ارتباط میان مکتب­‌ها، آموختن تجربه‌­ها و تعالی اندیشه­‌هاست. تأثیر قلم، ماندگارتر، تأثیرگذارتر و عمیق­‌تر از هر ابزار دیگری برای پیام...

ادامه مطلب ...