۶ مرداد روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای

۶ مرداد روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای

این رویداد بزرگ ملی به منظور  توسعه، ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی، کار و کارآفرینی ، ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به فرصت های شغلی پایدار در مسیر اقتصاد مقاومتی و اطلاع رسانی و هدایت...

ادامه مطلب ...