۱۲ اردیبهشت روز معلم گرامیباد

۱۲ اردیبهشت روز معلم گرامیباد

ای معلم تو را سپاس: ای آغاز بی پایان، ای وجود بی کران، تو را سپاس. ای والا مقام، ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی سپاست می گویم، تو را به اندازه تمام...

ادامه مطلب ...