۲۷ تیر؛ اعلام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی ایران

۲۷ تیر؛ اعلام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی ایران

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اگرچه در ابتدا با نویدهای ناپایدار پیروزی برای صدام جنایتکار همراه بود ولی این روند از سال ۶۱ روند معکوسی پیدا کرد . ارتش عراق پس از عملیات خیبر ۱۳۶۲ در یک روند صعودی،...

ادامه مطلب ...